نخست وزیر عراق بسته اصلاحات سیاسی در دولت ارائه کرد

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه در عراق حيدر العبادی نخست وزير آن كشور در پاسخ به خواست تظاهركنندگان شيعه يک بسته اصلاحات سياسی در ساختار دولت را پیشنهاد كرده است. مقتدی صدر روحانی شيعه از هواداران خود خواسته به تظاهرات ادامه دهند تا زمانيكه اصلاحات اساسی در كشور اجرا و با مفسدان اقتصادی برخورد شود.گزارش علی جوانمردی