تغییرات سیاسی در عراق: حیدر العبادی فهرست وزرای جدید را به پارلمان فرستاد

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروههای سياسی در عراق از تغيير همه وزرای كابينه دولت آن كشور ناراضی هستند و حيدر العبادی نخست وزير را به تک روی متهم كرده اند. حيدر العبادی وزرای كابينه خود را تغيير داده و ليست وزرای جديد را برای تاييد به پارلمان فرستاده است. گزارش علی جوانمردی