وزیر دفاع فرانسه: به عراق برای شکست داعش بیشتر کمک می کنیم

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

وزير دفاع فرانسه در جريان ديدار از عراق وعده داد با هدف شكست داعش ارائه كمكهای نظامی به نيروهای عراقی را ادامه دهد. وزير دفاع فرانسه می گوید امسال لازمست موصل و رقه از كنترل داعش خارج شود. گزارش علی جوانمردی