تحصن نمایندگان در اعتراض به فساد در عراق: حیدر العبادی را به مجلس راه ندادند

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عراق با تنش سياسی كم سابقه ای مواجه شده است. امروز نمايندگان متحصن مجلس عراق در روزی كه قرار بود براي كابينه جديد حيدر عبادی نخست وزير رای گيری شود، اجازه ندادند آقای عبادی وارد صحن پارلمان شود. گزارش علی جوانمردی