جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق هم برهم خورد

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق برای برون رفت از بحران سياسی برهم خورد.بيش از نيمی از نمايندگان عراقی هفته گذشته به بركناری رييس مجلس رای داده و خواهان استعفای نخست وزير و رييس جمهوری شده بودند.نمايندگان مخالف،دولت را به عدم كارايی در ايجاد اصلاحات و مبارزه با فساد متهم می کنند. گزارش علی جوانمردی