اظهارات اوباما درباره عراق و واکنش گروه های درگیر در بغداد به این سخنان؛ آیا مشکل کابینه حل می شود؟

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران سياسی در عراق بر سر تغيير كابينه وارد دهمين روز خود شده است. پنجشنبه نمايندگان متحصن عراقی كه ميكوشند نخست وزير را بركنار كنند، تشكيل جلسه دادند. گزارش علی جوانمردی