علی جوانمردی: پیش‌مرگه های کرد، به سمت موصل پیشروی می کنند

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نيروهای ارتش مناطق مهمی را در جنوب فلوجه در استان انبار آزاد كردند. پيشمرگه های كرد هم می گويند حملات داعش را در هم شكسته و به سوی موصل پيشروی كرده اند. گزارش علی جوانمردی