بعد از دو هفته، فعالیت پارلمان عراق عادی شد

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان عراق پس از حدود دو هفته فعاليت عادی خود را از سر گرفت. فعاليت نمايندگان عراق پس از ورود معترضان شیعه به ساختمان پارلمان متوقف شده بود. اكنون دولت حیدر عبادی اميدوار است بتواند فهرست وزیران تكنوكرات خود را به تاييد پارلمان برساند و دولت را از بحران سياسيِ كنونی خارج سازد.