اياد علاوی نخست وزير سابق عراق: حيدر عبادی عامل بي ثباتی سياسی است

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اياد علاوی نخست وزير اسبق عراق، حيدر عبادی نخست وزير كنونی را عامل بي ثباتی سياسی و امنيتی در كشور دانسته است. آقای علاوی می گويد ادامه وضعيت كنونی، عراق را دچار مشكلات بيشتري می كند. از سوی ديگر دفتر نخست وزيری عراق از ايجاد تغييراتی را در ساختار امنيتی بغداد خبر داده است. گزارش علی جوانمردی