پیشروی نیروهای عراق به سمت فلوجه؛ به دروازه شرقی شهر رسیده اند

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سومين روز عمليات آزاد سازی فلوجه، نيروهای عراقی می گويند مواضع داعش را در هم شكسته و در حال پيشروی هستند. فلوجه در استان انبار از دو سال پيش در تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی قرار دارد. گزارش علی جوانمردی