در آستانه عملیات آزادسازی موصل: صليب سرخ درباره وقوع "فاجعه انسانی" هشدار داد

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صليب سرخ جهانی هشدار داده در آستانه عمليات آزادسازی موصل ممكن است يك میليون عراقی ديگر آواره شوند و يک فاجعه انسانی رخ بدهد. صليب سرخ جهانی وضعيت آواره های جنگی عراق را بد و نگران كننده توصيف كرده است. گزارش علی جوانمردی