هواداران مقتدی صدر پس از يک ماه وقفه تظاهرات ضددولتی در بغداد را از سر گرفتند

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بغداد صبح امروز يكی از انبارهای تسليحات نيروی بسيج مردمی بر اثر آتش سوزی منهدم شد. در جريان انفجار موشكهای مستقر در اين انبار تعدادی از شهروندان عراقی كشته و يا مجروح شدند. از سوی ديگر هواداران مقتدی صدر روحانی شيعه پس از يک ماه وقفه، تظاهرات ضددولتی در بغداد را از سر گرفتند. گزارش علی جوانمردی