پیشروی نیروهای عراق به سمت موصل

01 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز پنجشنبه نيروهای عراقی موفق شدند شهرک شرقات در استان صلاح الدين را آزاد كنند. پيشروی نيروهای عراقی به سمت شمال و استان نينوا ادامه دارد. پيش از آزادی شرقات پيكارجويان داعش يک پايگاه مشترک نيروهای آمريكايی و عراقی در جبهه موصل را هدف گاز شيميايی خردل قرار دادند. گزارش علی جوانمردی