ترکیه از حضور نیروهایش در استان نینوای عراق دفاع کرد

14 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون نخست وزير تركيه مي گويد نيروهای نظامی تركيه در نزديكی موصل در شمال عراق، متجاوز نيستند و قصد خروج از عراق را هم ندارند. سخنان نعمان كورتولموش در پاسخ به درخواست اعتراض آميز عراق برای خروج نيروهای تركيه از استان نينواست.گزارش علی جوانمردی