تنش بین بغداد و آنکارا بر سر حضور نظامی ترکیه در نزدیکی موصل شدت گرفت

17 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تنش سياسی بين بغداد و آنكارا بر سر تمديد حضور نيروهای تركیه در نزديكی موصل بالا گرفته است. برخی مقامات عراقی نسبت به بروز درگيری ميان نيروهای تركيه با بسيج شيعه عراق هشدار داده اند. گزارش علي جوانمردی