مقاومت پیکارجویان داعش و پیشروی کند ارتش عراق در موصل

04 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نيروهای عراقی می گويند پيكارجويان داعش در موصل مقاومت می كنند، ولی با اين حال پيشروی به سوی مركز شهر ادامه دارد. روز پنجشنبه نيروهای عراقی موفق شدند يک محله ديگر در شهر موصل را آزاد كنند.