پیشروی نیروهای عراقی در موصل؛ چند محله دیگر آزاد شدند

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نيروهای دولتی می گويند ضدحمله پيكارجويان داعش در شهر موصل را درهم شكسته و چند محله ديگر را آزاد كرده اند. به گفته نيروهای عراقی، پيكارجويان داعش با زور جوانان موصل را ناچار می كنند در جنگ عليه نيروهای دولتی شركت كنند. جنگ و درگيری در موصل وارد هشمين هفته خود شده است. گزارش علی جوانمردی