پیشروی نیروهای عراقی در موصل توسط داعش متوقف شد

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق پيكارجويان داعش هرگونه پيشروی نيروهای عراقی در موصل را متوقف كرده اند. فرماندهان عراقی می گويند برای مرحله بعدی عمليات آزادی موصل به نيروی بيشتری نياز دارند. از سوی ديگر دولت عراق وظيفه پاسداری از مرزهای شرقی را به ايران سپرده است. گزارش علی جوانمردی