پیشروی ارتش عراق در موصل پس از یک هفته توقف عملیات

04 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نيروهای دولتی پس از يک هفته توقف موفق شدند در موصل پيشروی كنند. جنگ آزادی موصل كه از ده هفته پيش شروع شده به كندی پيش می رود. نيروهای عراقی می گويند بزودی نيروهای بيشتری وارد جنگ موصل می شوند. اكنون يكصدهزار نيروی عراقی در عمليات آزادی موصل شركت دارند. گزارش علی جوانمردی