تظاهرات هواداران مقتدی صدر در بغداد به خشونت کشیده شد

23 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه، امروز در تظاهراتی که در بغداد برای اعتراض به فساد اداری و حمایت از اصلاح در قانون انتخابات ترتیب داده بودند، با نيروهاي امنيتی درگيری خشونت آمیزی داشتند. گزارش علی جوانمردی