اعلام آمادگی ارتش عراق برای آغاز مرحله بعدی عمليات موصل

30 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نيروهای زرهی و كماندويی عراق برای شروع مرحله بعدی عمليات آزادی موصل اعلام آمادگی كرده اند. در اين ميان گروه ديگری از نظاميان آمريكايی در حومه موصل مستقر شده تا به نيروهای عراقی در جنگ عليه داعش كمک كنند.گزارش علی جوانمردی