نگرانی نهادهای حقوق بشر از افراد تحت کنترل داعش در غرب موصل

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق پيكارجويان داعش با حملات انتحاری به نيروهای دولتی در موصل، سعی در بازپس گرفتن مناطقی دارند كه در روزهای اخير آزاد شده اند. افزايش شدت حملات نيروهای دولتی به بخش قديمی كرانه غربی موصل، موجب نگرانی سازمانهای مدافع حقوق بشر از سرنوشت هزاران غيرنظامی گير افتاده در اين مناطق شده است.