آخرین اخبار از عمليات آزادسازی موصل

27 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای عراقی امروز موفق شدند مناطق بيشتری از موصل را آزاد كنند. عمليات آزادی موصل پس از پنج ماه وارد مرحله حساسی شده است. داعش در منطقه قديمی شهر موصل در حالی مقاومت می كند كه هنوز ده ها هزار غيرنظامی نتوانسته اند فرار كنند. گزارش علی جوانمردی