گزارش علی جوانمردی از عراق: درگیری شدید برای تصرف مسجد نور

05 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ناظر بر حقوق بشر عراق می گويد صدها جسد در كوچه و خيابانهای بخش غربی موصل افتاده و بدليل ادامه درگيری، جمع آوری و دفن آنها امكان پذير نبوده است. همزمان فرماندهان عراقی از درگيريهای شديد در روز شنبه خبر می دهند. گزارش علی جوانمردی