دبيركل سازمان ملل: وضعيت آواره‌های جنگ داعش بسيار وخيم است

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنتونيو گوترس، دبيركل سازمان ملل متحد كه برای بررسی وضعيت آواره های جنگی از عراق ديدن كرده می گويد كمكهای بين المللی كافی نبوده است. آقای گوترس وضعيت آواره های جنگ داعش را بسيار وخيم توصيف كرد و از نيروهای مسلح عراق خواست حين جنگ عليه تروريسم مراقب غيرنظاميان باشند. گزارش علی جوانمردی از عراق