مقاومت داعش باعث ویرانی دومین شهر عراق شده است

14 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق نيروهای آن کشور در شمال غربی شهر موصل امروز ضمن عقب راندن پيكارجويان داعش چند كيلومتر پيشروی كردند. افزايش حملات نيروهای عراقی و مقاومت سرسختانه داعش باعث ویرانی هائی گسترده در این دومین شهر بزرگ عراق شده است. گزارش علی جوانمردی