تلاش نیروهای عراقی برای آزادی کامل موصل قبل از ماه رمضان

20 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نيروهای عراقی محاصره كرانه غربی موصل را تنگ تر كرده اند تا به گفته خود در ماه رمضان اين شهر را بطور كامل آزاد كنند. روز چهارشنبه ده ها پيكارجوی داعش كشته شده اند. با اينحال داعش از طريق حمله های انتحاری می كوشد مانع از پيشروی نيروهای عراقی شود. گزارش علی جوانمردی