اظهارنظر تازه مسعود بارزانی؛ آیا او از برگزاری همه‌پرسی عقب نشینی می‌کند؟

28 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود بارزانی، رييس اقليم كردستان عراق می گويد تصميم برگزاری همه پرسی استقلال كردستان در روز سوم مهرماه را در صورت نبودن جايگزينی مناسب اجرايی می كنند. اين سخنان پس از افزايش تنش اقليم كردستان با بغداد و كشورهای همسايه است. گزارش علی جوانمردی