عشائر سنی عراق هرگونه مجازات عليه اقليم كردستان را رد كردند

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالي كه تنش ميان بغداد و اربيل بر سر رفراندوم استقلال كردستان بالا گرفته، سران عشائر سنی عراق هرگونه مجازاتی عليه اقليم كردستان را رد كردند. امروز سران عشائر سنی در كنفرانسي در اربيل،دولت اكثريت شيعه عراق را به دليل آنچه تبعيض عليه عرب سنی ناميدند،مورد انتقاد قرار دادند. گزارش علی جوانمردی