آیا واقعا نبرد با داعش «پایان» یافته است؟ گزارش علی جوانمردی از عراق

02 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نیروھای عراقی با ھدف پاکسازی بازماندەھای داعش در مناطق ھم مرز با سوریە، عملیات گسترده ای را شروع كردند. همزمان آمريكا از سازمان ملل متحد خواسته است به ايزدی ها و مسيحيان عراق كمک كند. گزارش علی جوانمردی