پاکسازی داعش در استان انبار عراق به رغم ادعای پایان نبرد با داعش توسط العبادی

03 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای نظامی عراق می گویند در چهارچوب پاكسازی بقایای داعش در غرب استان انبار و مناطق هم مرز با سوریه‌ پیشروی كرده‌ و تعدادی از پیكارجویان داعش را از پای در آورده‌اند. مرحله‌دوم پاكسازی داعش در عراق در حالیست كه‌ حیدر عبادی نخست وزیر سه‌روز پیش از پاكسازی و پایان داعش خبر داده‌ بود.