آیا بسیج عراق یا همان «حشد الشعبی» یک حزب سیاسی می‌شود؟

10 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق، سخنگوی سازمان بدر یکی از تشکیل دھندگان اصلی حشدالشعبی می گوید در انتخابات سراسری کشور شرکت می کنند و برای این منظور ائتلاف جدیدی شکیل می شود. این در حالیست کە حیدر عبادی، نخست وزیر عراق گفتە است نیروھای حشد الشعبی نباید در انتخابات شرکت کنند. [[2BX]] برای بررسی بیشتر علی جوانمردی