توافق عراق با شرکت بریتانیایی «بی پی» برای توسعه میادین نفتی کرکوک

28 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق تفاھم نامەای را با بی پی شرکت نفت بریتانیا امضا کردە کە طبق آن میادین نفتی کرکوک توسعە میابد و میزان تولید نفت این مناطق بە دو برابر میزان کنونی می رسد.گزارش علی جوانمردی