نخست وزیر اقلیم کردستان عراق: کمک تسلیحاتی آمریکا سال آینده هم ادامه می‌یابد

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق می گوید آمریکا در سال آیندە ھم کمکھای خود بە نیروی پیشمرگ را ادامە می دھد. آمریکا در چھار سال گذشتە در چھارچوب مبارزە با داعش بە نیروھای کرد در عراق کمکھای تسلیحاتی و آموزشی ارائە دادە است. گزارش علی جوانمردی