واکنش کشورهای عربی به حوادث اخیر سوریه

20 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله موشكی بە فرودگاهی در استان حمص سوریە با واکنشھای مختلف در کشورھای عربی مواجە شدە است. گزارش علی جوانمردی