واکنش کشورهای منطقه به حمله نظامی به تاسیسات شیمیایی سوریه

25 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی جوانمردی، از واکنش کشورهای منطقه به حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به تاسیسات شیمیایی دولت سوریه گزارش می دهد.