گزارش علی جوانمردی از سومین روز اعتصاب شهرهای مرزی بانه و جوانرود

28 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در سومین روز اعتصاب شهرهای مرزی بانه و جوانرود، سه شهر دیگر در شمال غربی ایران به اعتصاب پیوستند. سقز، مریوان و سردشت هم در اعتراض به بسته شدن دروازه های مرزی که محل درآمد اکثر مرزنشینان است، اعتصاب کردند. گزارش علی جوانمردی