اعتراضات مردم در شهر مرزی بانه به دوازدهمین روز رسید

06 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در دوازدهمين روز اعتصاب بانه در كردستان ايران، مردم اين شهرستان مقابل فرمانداری تجمع كرده و خواستار پاسخ مسئولين شدند. هياتی از تهران برای حل موضوع به بانه رفته ولی مردم می گويند به اعتراض ادامه می دهند تا همه معبرهای مرزی بازگشايی شوند.گزارش علی جوانمردی