پایان تبلیغات انتخاباتی عراق؛ انتخابات تا چند ساعت دیگر شروع می‌شود

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق مهلت تبليغات انتخاباتی برای گزینش نخستین پارلمان پس از شکست داعش امروز به پايان رسيد و فردا شنبه رای گیری در چهارمين انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی حكومت صدام حسين برگزارمی شود. گزارش علی جوانمردی