چه خبر از تشکیل دولت ائتلافی در عراق؛ گزارش علی جوانمردی

11 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق گفتگو و رایزنی احزاب برای تشکیل دولتی ائتلافی جدید کماکان ادامە دارد. برخی از شخصیت ھای عراقی از نزدیک شدن بە توافق نھایی چند گروە برای تشکیل دولت جدید خبر دادەاند. گزارش علی جوانمردی