دو روز تا انتخابات ترکیه؛ نتیجه این انتخابات بر سیاست داخلی و خارجی آنکارا تاثیر دارد

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كمتر از دو روز مانده به انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی تركيه، رقابتها شديدتر شده است. بسياری از كارشناسان منطقه می گويند نتايج اين انتخابات بر سياست داخلی و منطقەای ترکیە تاثیر بسزایی خواھد داشت. گزارش علی جوانمردی