گزارش علی جوانمردی از واکنش کشورهای خاورمیانه به آغاز دور نخست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی

17 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آغاز مرحله‌ جدید تحریمهای ایران توسط آمریكا در رسانه‌های خاورمیانه‌ بازتاب گسترده‌ای داشته‌ است. اكثر كشورهای خاورمیانه‌ تحریمهای آمریكا علیه‌ جمهوری اسلامی را مراعات می كنند. گزارش علی جوانمردی