عراق می‌گوید ناچار به معامله با ایران به رغم تحریم های آمریکا است

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق می گوید با شروع تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق بە ناچار در مبادلات با ایران استفادە از دلار را متوقف کردە است. گزارش علی جوانمردی