گزارش علی جوانمردی از درگیری در مرز عراق و کشته شدن ۱۰ نفر

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، سپاە پاسداران از درگیری منجر به کشته شدن ده نفر در نزدیکی مرز با عراق خبر داده است. همزمان حزب دمکرات کردستان ایران نیز می گوید گروھی از نیروھایش در منطقە اشنویە در شمال غربی ایران با نیروھای سپاە درگیر شدەاند. گزارش علی جوانمردی