گزارش علی جوانمردی از واکنش کشورهای منطقه به تشکیل «گروه اقدام ایران» توسط آمریکا

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای همجوار ایران در حوزه خلیج فارس و منطقه به تشکیل گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا واکنش های متفاوتی نشان داده اند. گزارش علی جوانمردی