گزارش علی جوانمردی از واکنش کشورهای منطقه به تشکیل «گروه اقدام ایران» توسط آمریکا

17 اوت 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کشورهای همجوار ایران در حوزه خلیج فارس و منطقه به تشکیل گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا واکنش های متفاوتی نشان داده اند. گزارش علی جوانمردی