آیا عبادی می تواند عراق را از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی معاف کند؟

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق می گوید از آمریکا می خواھد بغداد را از اجرای تحریمھای ایران معاف کند. بدین منظور در چند روز آیندە ھیأتی از دولت و بانک مرکزی عراق بە واشنگتن می رود. گزارش علی جوانمردی