گزارش علی جوانمردی از جلسه امروز پارلمان عراق

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق ائتلاف سائرون بە رهبری مقتدی صدر و گروە های مستقل شیعە بر سر تشکیل دولت جدید بە توافق رسیدند. امروز پارلمان عراق تشکیل جلسە داد تا ایجاد دولت جدید را بررسی کند. انتخابات عراق بیش از سە ماە و نیم پیش برگزار شدە ولی تاکنون بدلیل اختلافات سیاسی دولت جدید تشکیل نشدە است. گزارش علی جوانمردی