ادامه تظاهرات مردم بصره در اعتراض به‌ فساد برای سومین روز متوالی

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بصره‌، مركز شیعیان در جنوب عراق، تظاهرات در اعتراض به‌ فساد برای سومین روز متوالی ادامه‌ دارد. تظاهرات كنندگان می گویند وعده‌های شفاهی دولت برای پاسخ به‌ خواست‌های خود را نمی پذیرند و دولت هر چه‌ سریعتر باید به طور عملی و ملموس اقدام كند. گزارش علی جوانمردی