آمار جالب جام جهانی ۲۰۱۸

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرداد بدیعی، کارشناس فوتبال با تحلیل گزارش آماری فیفا در مورد جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، افزایش تعداد و زمان به ثمر رسیدن گلها و همچنین دلایل فنی به ثمر رسیدن گلهای بیشتر از درون محوطه جریمه را ارزیابی کرد.