ناکامی شاگردان محمد بنا در کسب سهمیه المپیک

29 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمودرضا گران، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، به تحلیل دلایل شکست حمید سوریان و بشیر باباجانزاده در رقابتهای گزینشی المپیک ۲۰۱۶ در قزاقستان پرداخت.